Inburgeraars

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Wij bieden de volgende trajecten voor inburgeraars:

• Alfabetiseringscursussen

• Nederlands als tweede taal (Nt2): lezen, schrijven, spreken, luisteren

• Kennis van de Nederlandse Maatschappij

• Examentrainingen

• Extra begeleiding via oefensessies in het Onderwijs Leer Centrum

Tijdens het intakegesprek bespreken we welk traject het meest voor u geschikt is.

Aanmelden

Digitaal aanmelden
Wilt u zich direct aanmelden? Vul hier het aanmeldformulier digitaal in.

Aanmelden op papier
Wilt u aanmelden op papier? Download hier het aanmeldformulier.

Intake

We starten elk leertraject met een persoonlijke intake:

• We verzamelen uw persoonlijke gegevens.

• We bespreken samen met u de reden van inburgering.

• We leggen de inhoud van de cursus aan u uit.

• We nemen een niveautoets/ leerbaarheidstoets bij u af.

• We stellen samen het startniveau en het einddoel vast.

• We geven een advies voor een passend inburgeringstraject op basis van uw vooropleiding en de uitslag van de niveautoets/ leerbaarheidstoets.

• We bespreken de mogelijke duur van het traject: de start, het aantal dagdelen per week en de planning.

• We schrijven het inhoudelijk trajectplan.

• We maken met u een afspraak voor een tweede gesprek. Tijdens dit tweede gesprek informeren we u over de reglementen, de kosten en het ondertekenen van een Cursuscontract.

Start van de lessen

Wij nodigen u per brief uit voor de start van de lessen. In de brief informeren we u over het lesrooster en het lesmateriaal dat u moet aanschaffen.

Tussentijdse gesprekken

Na de eerste zes weken voeren we een gesprek met u; de quickscan. We beoordelen hoe het gaat en of we het trajectplan moeten bijstellen. Daarna volgt elke zes weken een coachgesprek. Indien er eerder een gesprek is gewenst, plannen wij zo snel mogelijk met u een afspraak in.

Examen

Wij volgen uw voortgang en bepalen samen met u wanneer u klaar bent voor het examen. Het examen wordt niet op onze school afgenomen. Wij kunnen u helpen met het aanmelden voor het examen. Ook verzorgen we examentrainingen.

Inloopspreekuur

Heeft u nog vragen over cursussen? Of wilt u informatie over het inloopspreekuur?

Ga naar Adressen & Contact

Stel uw vraag hier

Sorry, your browser does not support inline SVG.