Inburgeraars

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Inburgeren doe je bij ROC Tilburg!
Wij zijn in het bezit van een keurmerk inburgering. Wij geven cursussen aan inburgeraars die onder de Wet Inburgering 2013 vallen en aan inburgeraars die onder de Wet Inburgering 2021 vallen. Lees hier de informatie over Wet Inburgering 2013.

Inburgeraars Wet Inburgering 2021

Bent u inburgeringsplichtig geworden op of na 1 januari 2022? Dan valt u onder de Wet Inburgering 2021.

De School voor Educatie en Inburgering van ROC Tilburg voert de volgende inburgeringsroutes uit:
– de onderwijsroute
– de B1-route

Voordat u start met een cursus, voert uw klantregisseur bij uw gemeente een brede intake bij u uit. Uw klantregisseur maakt samen met u een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Dit geldt voor asielmigranten en voor gezinsmigranten. In het PIP staat welke inburgeringsroute u moet gaan volgen.

Intake

We starten elk leertraject met een persoonlijke intake:

  • We maken kennis met elkaar.
  • We bespreken uw PIP.
  • We leggen de inhoud van de cursus aan u uit.
  • We nemen een niveautoets / leerbaarheidstoets bij u af.
  • U kunt vragen stellen.

Bent u asielmigrant?

De gemeente betaalt de cursus voor u. Uw klantregisseur meldt u aan.

Bent u gezinsmigrant?

U betaalt uw cursus zelf. U kunt een lening aanvragen bij DUO in de omgeving Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl. U logt in met uw DigiD.

Kosten

In onderstaand schema staan de prijzen voor de B1-Route en de Onderwijsroute.
Dit zijn de prijzen voor een periode van 2 jaar.

 

Duur

Prijs

B1-Route

2 jaar

€ 16.311

Onderwijsroute

2 jaar

€ 9.488


In de B1-Route krijgt u in 2 jaar tijd 969 uur les Nederlands als tweede taal (NT2).

In de Onderwijsroute krijgt u in 2 jaar tijd 1000 uur les NT2 en krijgt u daarnaast les in de vakken Rekenen, Engels, Leervaardigheden, Vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze. Het is een intensief programma.

Als u minder dan 2 jaar nodig hebt om het vereiste niveau te bereiken, dan kan het traject korter duren en dan betaalt u naar verhouding van het aantal aangeboden lessen.

Leslocatie
Schout Backstraat 37, Tilburg

Start van de lessen 
Wij werken met een maandelijkse instroom.
Bij voldoende aanmeldingen, starten we een nieuwe lesgroep.
Wij nodigen u per brief uit voor de start van de lessen. In de brief informeren we u over het lesrooster en de locatie van de lessen.

Meer informatie
Studenten Adviespunt 013
Apennijnenweg 9, Tilburg
T 013 539 7010
stap013@roctilburg.nl

Spreekuur
Als u vragen hebt, kunt u ons spreekuur bezoeken. Het spreekuur is elke woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg. Met uitzondering van schoolvakanties.

Sorry, your browser does not support inline SVG.