Inburgeraars

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Inburgeren doe je bij ROC Tilburg!
Wij zijn in het bezit van een keurmerk inburgering. Wij geven cursussen aan inburgeraars die onder de Wet Inburgering 2013 vallen en aan inburgeraars die onder de Wet Inburgering 2021 vallen. Lees hier de informatie over Wet Inburgering 2013.

Inburgeraars Wet Inburgering 2021

Ben je inburgeringsplichtig geworden op of na 1 januari 2022? Dan val je onder de Wet Inburgering 2021.

De School voor Educatie en Inburgering van ROC Tilburg voert de volgende inburgeringsroutes uit:
– de onderwijsroute
– de B1-route

Voordat je start met een cursus, voert jouw klantregisseur bij jouw gemeente een brede intake bij je uit. De klantregisseur maakt samen met jou een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Dit geldt voor asielmigranten en voor gezinsmigranten. In het PIP staat welke inburgeringsroute je moet gaan volgen.

Intake

We starten elk leertraject met een persoonlijke intake:

  • We maken kennis met elkaar.
  • We bespreken jouw PIP.
  • We leggen de inhoud van de cursus uit.
  • We nemen een niveautoets / leerbaarheidstoets af.
  • Je kunt vragen stellen.

Ben je asielmigrant?

De gemeente betaalt de cursus. Voordat je start met een cursus, voert jouw klantregisseur bij jouw gemeente een brede intake bij je uit. De klantregisseur maakt samen met jou een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het PIP staat welke inburgeringsroute je moet gaan volgen. Daarna meldt de klantregisseur je aan.
ROC Tilburg nodigt je uit voor een kennismakingsgesprek.

Ben je gezinsmigrant?

Je betaalt de cursus zelf. Je kunt een lening aanvragen bij DUO in de omgeving Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl. Je logt in met DigiD.

De klantregisseur maakt samen met jou een Plan Inburgering en Participatie (PIP). In het PIP staat welke inburgeringsroute je moet gaan volgen. Je meldt jezelf aan bij ROC Tilburg.

Kosten

In onderstaand schema staan de prijzen voor de B1-Route en de Onderwijsroute.
Dit zijn de prijzen voor een periode van 2 jaar (exclusief de huur van een laptop).

 

Duur

Prijs

B1-Route

2 jaar

€ 10.086,06

Onderwijsroute

2 jaar

€ 17.283,56

In de B1-Route krijg je in 2 jaar tijd 969 uur les Nederlands als tweede taal (NT2). Daarnaast krijg je 19 weken les Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNM)

In de Onderwijsroute krijg je in 2 jaar tijd 1000 uur les NT2 en krijg je daarnaast les in de vakken Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), Rekenen, Engels, Leervaardigheden, Vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze. Het is een intensief programma.

Binnen de Onderwijsroute zijn er 3 verschillende taalschakeltrajecten:
– taalschakeltraject met uitstroom richting mbo 2
– taalschakeltraject met uitstroom richting mbo 3
– taalschakeltraject met uitstroom richting mbo 4

Welke taalschakeltraject het best bij je past, is vooral afhankelijk van je vooropleiding.

Als je minder dan 2 jaar nodig hebt om het vereiste niveau te bereiken, dan kan het traject korter duren en dan betaal je naar verhouding van het aantal aangeboden lessen.

Leslocatie
Professor Gimbrèrelaan 16, Tilburg

Start van de lessen 
Wij werken met een maandelijkse instroom.
Bij voldoende aanmeldingen, starten we een nieuwe lesgroep.
Wij nodigen jou per brief uit voor de start van de lessen. In de brief informeren we je over het lesrooster en de locatie van de lessen.

Meer informatie
Studenten Adviespunt 013
Stappegoorweg 183, Tilburg
T 013 539 7010
stap013@roctilburg.nl

Spreekuur
Vragen? Bezoek ons spreekuur op woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg. Met uitzondering van schoolvakanties.

Sorry, your browser does not support inline SVG.