Inburgeraars Wet Inburgering 2013

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Inburgeren doe je bij ROC Tilburg!
Wij zijn in het bezit van een keurmerk inburgering. Wij geven cursussen aan inburgeraars die onder de Wet Inburgering 2013 vallen en aan inburgeraars die onder de Wet Inburgering 2021 vallen. Lees hier de informatie voor Wet Inburgering 2021

Inburgeraars Wet Inburgering 2013

U valt onder de Wet Inburgering 2013 als u vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig bent geworden.

Lessen overdag of in de avond?
Overdag krijgt u 4x per week les. In de avond krijgt u 2x per week les. Een les duurt 2 uur en een kwartier.

Leslocaties
Daglessen:
Schout Backstraat 37, Tilburg
Avondlessen:
Stappegoorweg 185, Tilburg bij Campus 013

Aanmelden
U meldt uzelf aan via het aanmeldformulier. U wordt uitgenodigd voor een intake. 

Kosten
Dagcursus
Kwartaal 1, 11 weken 9 lesuren € 950,40
Kwartaal 2, 11 weken 9 lesuren € 950,40
Kwartaal 3, 5 weken 9 lesuren € 432,00
Kwartaal 4, 11 weken 9 lesuren € 950,40

Avondcursus 
Kwartaal 1, 11 weken 4,5 lesuren € 475,20
Kwartaal 2, 11 weken 4,5 lesuren € 475,20
Kwartaal 3, 5 weken 4,5 lesuren € 216,00
Kwartaal 4, 11 weken 4,5 lesuren € 475,20

Het aantal aangeboden lessen per week kan afwijken van het schema, omdat lessen op een feestdag kunnen vallen. Je betaalt voor het aantal aangeboden lessen.

Intake
We starten elk leertraject met een persoonlijke intake:

  • We maken kennis met elkaar.
  • We leggen de inhoud van de cursus aan u uit.
  • We nemen een niveautoets/ leerbaarheidstoets bij u af
  • U kunt vragen stellen.

Start van de lessen 
Wij werken niet met vaste startmomenten. Bij voldoende aanmeldingen, starten we een lesgroep.
Wij nodigen u per brief uit voor de start van de lessen. In de brief informeren we u over het lesrooster en de locatie van de lessen.

Meer informatie
Studenten Adviespunt 013
Apennijnenweg 9, Tilburg
T 013 539 7010
stap013@roctilburg.nl

Spreekuur:
Het spreekuur is elke woensdag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Gershwinstraat 10 in Tilburg. Met uitzondering van schoolvakanties.

Sorry, your browser does not support inline SVG.