Nederlands leren – NT1

Sorry, your browser does not support inline SVG.

In Nederland zijn zo’n 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Van deze groep hebben 740.000 een betaalde baan. Deze werknemers zijn geen analfabeet en spreken vaak goed Nederlands, maar hebben wel moeite met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Laaggeletterdheid bij werknemers blijft vaak goed verborgen. Toch kan dit voor de medewerker zelf, maar ook voor u als organisatie een probleem zijn. Wilt u uw medewerkers opleiden zodat ze de Nederlandse taal goed beheersen?

Waarom een opleiding NT1 voor uw medewerkers?

Wanneer u laaggeletterdheid in uw bedrijf aanpakt, heeft dat veel positieve gevolgen:

 • Meer betrokkenheid en motivatie van werknemers bij het bedrijf
 • Hogere productiviteit
 • Betere communicatie
 • Grotere veranderingsbereidheid
 • Voor de werknemer meer zelfvertrouwen en sociale contacten

Voor wie?

Medewerkers die Nederlands als moedertaal hebben en een tekort aan basisvaardigheden. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.

Cursusinhoud

ROC Tilburg levert maatwerk en stemt de inhoud van de cursus dan ook graag met u af. Het startniveau van een medewerker bepalen wij voorafgaand aan de cursus door middel van een intake.
Ons onderwijs voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het leren is competentiegericht. Er wordt zoveel mogelijk kennis opgedaan die direct toepasbaar is op de werkvloer. De vaardigheden die verworven worden, zijn direct gerelateerd aan de dagelijkse leef- en werkomgeving.
 • Een krachtige leeromgeving. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van zelfvertrouwen, deelnemers moeten voldoende uitgedaagd worden en ze krijgen plezier in het leren.
 • De docent zorgt voor een prettige, ontspannen sfeer waarin iedereen zich veilig voelt.

Het materiaal waar wij mee werken, sluit aan bij het niveau van de deelnemer. Onderstaand een aantal onderwerpen, die wij kunnen aanbieden tijdens een maatwerktraject:

Op het gebied van lezen:

 • Herkennen en begrijpen van (eenvoudige) informatieve teksten zoals werkbriefjes, rapportages en loonstroken.
 • Begrijpen van werkgerelateerde aanwijzingen en instructies bijvoorbeeld over veiligheid en
  hygiƫne op het werk.

Wat betreft de vaardigheid schrijven:

 • Correspondentie: het maken van goede zinnen en/of een (eenvoudige) brief.
 • Veel voorkomende formulieren invullen.
 • Notities en aantekeningen maken.
 • Kort verslag of samenvatting maken.

Op het gebied van digitale basisvaardigheden:

 • Het digitaal kunnen inloggen bij een bedrijf voor meldingen en het inzien van loonstroken etc.
 • Veilig werken op de computer of smartphone.
 • E-mailen (lezen, schrijven, versturen, inclusief bijlagen).
 • Informatie verwerken en presenteren o.a. met het programma Word.
 • Informatie opzoeken via het internet.

Cursusuitvoering

Samen met u bekijken wij welke basisvaardigheden uw werknemers nodig hebben. Er kan gekozen worden voor een combinatie van vaardigheden, zoals taal en digitale vaardigheden. Zo hebben wij de cursus DigiTaal speciaal ontwikkeld voor werknemers. Alle trajecten bieden wij als incompany training aan of op een locatie van ROC Tilburg, dit op basis van uw voorkeur.Kosten

Meer weten?

Mocht u meer informatie wensen of wilt u even overleg, dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met onze accountmanager Miranda Hemrica.

E-mail : mhemrica@ncvbbedrijfsopleidingen.nl

M :06- 343 822 70
U : 088 – 293 55 99

ROC Tilburg
School voor Educatie & Inburgering
Gershwinstraat 10, 5012 AR Tilburg

Sorry, your browser does not support inline SVG.