Aanpak rondom Coronavirus

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Een veilige omgeving om te studeren is belangrijk zolang het coronavirus nog onder ons is. Bij de school voor Educatie en Inburgering zijn we daar elke dag mee bezig.  

Alleen samen krijgen we corona onder controle 
Onze medewerkers en studenten hebben aandacht voor elkaars gezondheid en veiligheid. We hanteren hierbij een aantal regels gebaseerd op de RIVM richtlijnen: 

Vanaf 25 september 2021 vallen dan ook alle restricties weg. Dat betekent voor al onze locaties dat:

  • de 1,5 meter afstandsregel vervalt.
  • ook de maximale groepsgrootte van 75 personen vervalt. Aula’s en restaurants worden weer op normale bezetting ingericht.
  • vergaderruimtes weer met reguliere bezetting mogen worden gebruikt. Het blijft natuurlijk verstandig om elkaar enige ruimte te geven.
  • het dragen van mondkapjes ook in de verkeersruimtes niet meer verplicht is.
  • eenrichtingsverkeer en looproutes niet meer aan de orde zijn. De bewegwijzering wordt verwijderd.
  • werken met toegangsbewijzen niet geldt voor onderwijsinstellingen. Let op: Is er sprake van een ‘open gelegenheid’ dat toegankelijk is voor gasten van buiten, dan dienen gasten vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs te overleggen. Denk bijvoorbeeld aan gasten in Kitchen 013 of ouders die naar een voorstelling komen kijken in het ROC Theater. Lees hier meer informatie over het controleren van toegangsbewijzen.
  • bij open dagen ouders en leerlingen uit het vo die de school bezoeken, geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien omdat een open dag een onderwijsactiviteit is.


De volgende maatregelen worden gecontinueerd:

  • Medewerkers en studenten gaan door met zelftesten: gratis testen blijven voorlopig beschikbaar via de portal. 
  • De basisregels (hygiëne en gezondheid) om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven natuurlijk gelden en instellingen blijven zorgdragen voor goede ventilatie.

Alle actuele informatie voor ouders, verzorgers staat op een aparte coronaviruspagina.

Sorry, your browser does not support inline SVG.